Maluji a píši pro radost lidí kolem sebe a pro radost svou.

Malba a psaní se před léty staly mými koníčky, nebo spíše prostředky, kterými se mohu prezentovat jako člověk, který kus sebe vkládá do každého svého díla.

Díky malbě a psaní žiji s pocitem, že nejsem pouze na jednom místě, ale jsem zároveň všude tam, kde se má tvorba ocitla.